CommunicatieCheck regelt de communicatie rondom het programma Klimaatproof Land van Cuijk. Dit is een programma waarbij inwoners van de regio worden gestimuleerd om zelf maatregelen te nemen voor een klimaatbestendig Land van Cuijk. CommunicatieCheck heeft hiervoor een communicatiestrategie opgesteld, ontwikkelt communicatiemiddelen rondom dit programma, adviseert het projectteam en bestuurders over de communicatiestrategie en is de spil bij de communicatie rondom dit programma. Dit is een samenwerking van vijf gemeenten (Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill & St. Hubert en St. Anthonis), provincie Noord Brabant en Waterschap Aa en Maas.