CommunicatieCheck regelt de communicatie rondom het programma Klimaatbestendig Land van Cuijk. Dit is een programma waarbij inwoners, bedrijven en organisaties worden gestimuleerd om zelf maatregelen te nemen voor een klimaatbestendig Land van Cuijk. CommunicatieCheck heeft hiervoor een communicatiestrategie opgesteld, ontwikkelt hiervoor communicatiemiddelen, adviseert het projectteam en bestuurders over de communicatiestrategie en is de spil bij de communicatie rondom dit programma. Dit is een samenwerking van vijf gemeenten (Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill & St. Hubert en St. Anthonis), provincie Noord Brabant en waterschap Aa en Maas.

 

Communicatiecheck heeft samen met Studio Herder een vijfde boekje en ontdekkaart opgeleverd aan Geopark Heuvelrug Gooi en Vecht. Dit keer is het een informatief boekje en een aantrekkelijke ontdekkaart geworden over de gemeente Utrechtse Heuvelrug. In het boekje staat veel informatie over het ontstaan van het gebied, de geologische en cultuurhistorische waarden. Maar ook over de rol van water, de natuur en toeristische informatie. Op de ontdekkaart staan de geologische en aardkundige hotspots van de regio. Eerder maakten we een boekje en ontdekkaart voor Zeist, Rhenen, Kromme Rijnstreek, De Bilt en Stichtse Vecht. Voor meer informatie: www.geoparkhgv.nl.

 

CommunicatieCheck helpt gemeente Utrechtse Heuvelrug met de communicatie richting bewoners. Op dit moment voor een groot project in Amerongen, waar gewerkt wordt aan het beperken van wateroverlast. Susan helpt bij het opstellen van een communicatieplan, het schrijven van persberichten, coördineren van perscontacten, ontwikkelen van communicatieproducten (folders, banners, nieuwsberichten voor de website van de gemeente) en de organisatie van informatiebijeenkomsten voor bewoners.