CommunicatieCheck regelt de communicatie rondom het programma Klimaatbestendig Land van Cuijk. Dit is een programma waarbij inwoners, bedrijven en organisaties worden gestimuleerd om zelf maatregelen te nemen voor een klimaatbestendig Land van Cuijk. CommunicatieCheck heeft hiervoor een communicatiestrategie opgesteld, ontwikkelt hiervoor communicatiemiddelen, adviseert het projectteam en bestuurders over de communicatiestrategie en is de spil bij de communicatie rondom dit programma. Dit is een samenwerking van vijf gemeenten (Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill & St. Hubert en St. Anthonis), provincie Noord Brabant en waterschap Aa en Maas.

Nieuws

Barbara Vreekamp

IVN geeft in heel Nederland de cursus Gastheer van het Landshap. CommunicatieCheck helpt IVN bij de organisatie van deze cursussen in enkele regio’s. Susan verzorgt tijdens deze cursus ook presentaties aan ondernemers om ze inzicht te geven in de kansen en resultaten van regiomarketing en stimuleert daarbij de samenwerking met ondernemers om de regio nog beter op de kaart te zetten. Dit jaar werkt Susan samen met IVN aan een cursus voor Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug, Nationaal Park Zuid Kennemerland en op de Veluwe.

 

CommunicatieCheck helpt gemeente Utrechtse Heuvelrug met de communicatie richting bewoners. Op dit moment voor een groot project in Amerongen, waar gewerkt wordt aan het beperken van wateroverlast. Susan helpt bij het opstellen van een communicatieplan, het schrijven van persberichten, coördineren van perscontacten, ontwikkelen van communicatieproducten (folders, banners, nieuwsberichten voor de website van de gemeente) en de organisatie van informatiebijeenkomsten voor bewoners.